Göteborg City Rotaryklubb

Hos Göteborg-city är du alltid välkommen. Vi är nyfikna och pratsugna!


Välkommen till våra intressanta frukostmöten med spännande föredrag som hålls på Hotell Heden, Sten Sturegatan 1, Göteborg. Själva mötet/programmet börjar kl 08.00, men kom i god tid så att du hinner njuta av frukosten innan det börjar.

Göteborg City Rotaryklubb har målsättningen att vara en aktiv klubb för välgörande  ändamål. Vi arbetar för att göra livsvillkoren bättre för många människor. Ett exempel är stöd vid katastrofer såsom jordbävningar. Vi är hälften kvinnor och hälften män. Rotarys grundläggande idé om nätverk och välgörenhet är central i allt vi gör.

Var med och gör världen bättre!

Ett viktigt argument för att vara medlem i Rotary är engagemanget med en social och medmänsklig dimension, hjälpinsatser av olika slag. 

Shelterboxprojektet är ett sådant. Klubbarna kan ge bidrag till speciellt designade boxar utrustade med tält, enkel kokutrustning, myggnät, värmefiltar, ett barnkit m.m. som snabbt kan distribueras till katastrofområden. Vi i Göteborgs City RK har nyligen samlat in pengar för att bidra till just shelterboxprojektet. Det känns meningsfullt.

Frågor? Kontakta oss på goteborg-city@rotary.se